Sistem Pemarkahan

Isi Kandungan

Contoh-contoh Laporan

 • Senarai Nama Pelajar
  Senarai nama ini mengandungi senarai nama pelajar sesuatu kelas. Senarai nama ini boleh digunakan untuk mengisi markah secara manual atau lain-lain bagi kelas itu.
 • Analisis Markah Pelajar
  Laporan ini mengandungi markah bagi semua pelajar untuk setiap mata pelajaran. Di hujung sebelah kanan laporan ini terdapat jumlah markah, peratus lulus, kedudukan kelas dan kedudukan tingkatan.
 • Analisis Kelas
  Laporan ini mengandungi bilangan lulus dan peratus lulus sesuatu mata pelajaran. Ia juga mempunyai gred purata mata pelajaran (GPMP) dan gred purata keseluruhan (GPK).
 • Analisis Tingkatan
  Analisis Tingkatan merangkumi semua mata pelajaran yang diambil di sesuatu tingkatan bersama bilangan lulus dan peratus lulus mata pelajaran tersebut.
 • Analisis mata pelajaran tingkatan mengikut kelas
  Analisis ini adalah pencapaian sesuatu mata pelajaran mengikut kelas.
 • Slip Keputusan Pelajar
  Slip keputusan pelajaran adalah keputusan individu pelajar untuk diberi atau ditampal dalam buku laporan kemajuan murid.
 • Slip Keputusan MUET
  Slip ini adalah khas untuk pelajar tingkatan enam yang mengambil subjek MUET.
 • Graf prestasi pelajar
  Graf ini menunjukkan prestasi individu pelajar bagi ujian-ujian yang diambil pada tahun semasa. Sistem Pemarkahan adalah satu-satunya sistem yang boleh membuat graf bagi setiap pelajar dengan pantas.
 • Head Count 2 (HC2)
  Head Count 2 (HC2) adalah senarai nama pelajar bersama Take of Value (TOV) dan sasaran pencapaian (ETR) bagi tahun semasa.
 • Head Count 3 (HC3)
  Head Count 3 (HC3) adalah keputusan pelajar sesuatu kelas untuk sesuatu mata pelajaran bagi ujian-ujian tahun semasa bersama TOV dan ETR.
 • Head Count 4 (HC4)
  Head Count 4 (HC4) adalah laporan yang merangkumi TOV dan ETR bagi pelajar-pelajar sesuatu kelas untuk setiap mata pelajaran yang diambilnya.
 • Head Count 5 (HC5)
  Laporan ini adalah sasaran gred purata sesuatu tingkatan dengan membandingkan TOV bagi setiap mata pelajar tingkatan tersebut.

Kembali ke atas