Sistem Pemarkahan

Isi Kandungan

Screenshot Sistem Pemarkahan

Skrin Login
Skrin Login Skrin ini merupakan window yang pertama untuk memasukkan login dan Katalaluan (Password). Ini merupakan salah satu ciri keselamatan yang terdapat dapat Sistem Pemarkahan.

Window Utama / Menu Cetak & Simpan
Window Utama / Menu Cetak & Simpan Skrin ini merupakan Window yang utama. Di dalam Window ini terdapat beberapa menu yang memboleh anda mencetak laporan-laporan yang diperlukan seperti Markah Keseluruhan, Analisis Kelas, Analisis Keseluruhan, Analisis Matapelajaran dan sebagainya.

Window Maklumat Pelajar
Window Maklumat Pelajar Skrin ini menunjukkan Window maklumat pelajar bagi sesuatu kelas bersama matapelajaran bagi pelajar itu.

Window Markah Pelajar
Window Markah Pelajar Skrin ini menunjukkan Window kemasukkan markah matapelajaran bagi seseorang pelajar itu. Gred, jumlah markah, peratus akan dimasukkan secara automatik. Kedudukan kelas dan kedudukan tingkatan akan dimasukkan selepas guru-guru tingkatan memasukkan semua markah bagi pelajar-pelajar didalam kelas mereka.

Menu Administration
Menu Administration Menu Tahun Menu Ujian

Menu ini digunakan untuk memasukan rekod tingkatan, rekod login, memilih tahun peperiksaan dan juga ujian-ujian bagi sesuatu tahun. Menu ini hanya boleh digunakan oleh setiausaha peperiksaan atau guru IT yang mahir supaya mereka boleh menambahkan rekod tingkatan atau rekod login bagi guru bagi sesuatu kelas.